Инструкция за безопасна работа с газова скара тип "плоча"

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

  1. Условия за използване на работното оборудване.

 С уреда могат да работят само лица, преминали начален инструктаж и с валиден периодичен инструктаж.

Преди да използвате машината, прочетете внимателно указанията за експлоатация.

Газовите бутилки не бива да се намират прекалено близо до източници на топлина, които биха могли да вдигнат температурата във вътрешността на бутилката над 50°C.

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно указанията за експлоатация.

 

  1. Предвидими ненормални ситуации.

 Внимавайте електрическият кабел на кухненски уреди като напр. фритюрник, да не докосват горещите елементи на машината.

Ако скарата се повреди, може да се използва отново едва след отстраняване на повредата от специалист.

Неправилна, неквалифицирана поправка може да доведе до злополука или нараняване на потребителя.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.