Инструкция за безопасна употреба на газова отоплителна гъба

Линк за изтегляне на инструкцията ще намерите в края на текста.

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Този уред трябва да се използва само в надземни условия на открито с естествена вентилация, без застояли зони, където изтичането на газ и продуктите от горенето се разсейват бързо от вятъра и естествената конвекция.

Всяко заграждение, в което се използва уредът, трябва да отговаря на едно от следните условия:

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар