Инструкция за безопасна работа с фрезова машина с ЦПУ

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1. На тази машина може да работи само персонал, имащ разрешение за това. Необученият персонал представлява опасност за себе си и за машината.
2. Преди започване на работа проверете изправността на детайлите на машината и на инструментите. Всички неизправни детайли и инструменти трябва да бъдат ремонтирани или подменени от оторизиран персонал. Не работете с машината, ако някой от нейните компоненти не работи правилно. Обърнете се към началник цеха.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар