Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа при електромонтажни работи

1. За електромонтьори (електротехници) се назначават правоспособни лица, навършили 18 години, психически и физически здрави.

2. Електромонтьорът трябва да. бъде инструктиран и да спазва изискванията на Правилникa за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V и Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

3. При обхождането на обектите, работилниците и други, трябва да контролира правилния режим на работа, състоянието и изправността на електрическите съоръжения, състоянието на сигналите и защитните средства и други.

4. При работа по разпределителни уредби и електрически съоръжения с напрежение до и над 1000 волта е длъжен да ползва защитни средства като: указател за съответното напрежение, предпазни очила, изолиращи клещи, диелектрически боти и ръкавици за съответното напрежение; дървени изолационни скари; преносими заземления; ръчка за сваляне на високомощни предпазители до 1000 волта и изолираща щанга за напрежение над 1000 волта; временни ограждения и преносими табели. Електромонтьорът е длъжен да следи годността и редовното изпращане на защитните средства за периодично електроизпитване, съгласно изискуемите срокове.

5. Използването на защитните средства на открито във влажно време (в дъжд, сняг, слана или скреж) се забранява.

6. Забранява се ползването на защитни средства с изтекъл срок на годност.

7. Към ремонтни работи на електрически съоръжения и уредби се пристъпва само след изключване на напрежението, сваляне на стопяемите вложки на предпазителите, поставяне на пусковите устройства, предупредителна табела "Не включвай - работят хора" и след проверката за отсъствие на напрежение.

8. Забранена е употребата на некалибровани уреди.

9. Задължително е вложката на предпазителя да отговаря на мощността на захранващата машина.

10. Електроспециалистът е длъжен да познава схемата на заземяване, на зануляване и да спазва следните изисквания:
- да не се пуска в експлоатация незанулени и не заземени електрически машини, електрически съоръжения и електрически потребители;
-да следи и контролира годността на за земителните инсталации по отношение на механични повреди и за измерване на съпротивленията им, съгласно изискуемите срокове.

11. При работа с пълно или частично изключване на напрежението в електрическите уредби с напрежение до и над 1000 волта трябва да се изпълняват следните технически мероприятия в посочената последователност:
а), да се извършват необходимите изключвания и да се вземат допълнителни мерки, които да попречат на всяко погрешно (неволно) подаване на напрежение към мястото на работа;
б), да се окачат предупредителни табели и огради;
в), да се извърши проверка за отсъствие на напрежение;
г), веднага след проверката за отсъствие на напрежение да се поставят преносимите заземления.

12. Електромонтьорът (електротехникът) е длъжен да води следните дневници:
- за проверка на заземленията - при външен оглед и при измерване на съпротивленията им;
- за ревизия на захранващите електрически табла и свързаните към тях машини и съоръжения;
- за проверка на ръчните електрически инструменти, преносими осветителни тела и трансформатори и удължители за електрически инструменти.

13. Почистването на осветителните тела, подмяната на изгорелите лампи и ремонтът на инсталацията за осветление да се извършва при изключено напрежение.

14. Задължително е при включване на електрическите двигатели да бъдат предупредени всички работници чрез звуков сигнал и устно и да бъдат отстранени от машините, съоръженията и т.н.

15. Забранено е да се включва напрежение за електрическа уредба, електрическо съоръжение и електрическа инсталация, когато има попадащи под напрежение не оградени тоководещи части, когато има кабели и проводници с нарушена изолация, когато са неизправни, незанулени и не заземени и създават опасност от поражение на хора от електрически ток.

16. Забранено е да се правят ремонти, подменят предпазители и други операции в трафопостове, по електрическите табла и останалите електрически уредби и съоръжения, когато са подложени на въздействието на лоши атмосферни влияния - дъжд, сняг, буря и гръмотевици.

17. Задължително е поставянето на предупредителни табели с цел предотвратяване на погрешно включване.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар