Инструкция за безопасна работа с електрически саблен трион (електрическа ножовка)

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Работното място трябва да е чисто и добре осветено. Безпорядъкът и т ъмнината за предпоставка за злополуки.
Не използвайте ножовката в експлозивна среда, в среда на запалителни течности, запалителни газове или прах. Електроинструментите произвеждат искри, които могат да запалят праха или изпаренията.
Не използвайте инструмента под въздействието на алкохол или лекарства, които влияят на възприятията.
Не използвайте уреда, ако пусковият ключ не функционира.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар