Инструкция за безопасна работа с кегове и диспенсъри

В автоматите за напитки се използват азот, въглероден диоксид и при специални условия компресиран въздух. Най-често се използва въглероден диоксид - безцветен газ, без мирис, който измества кислорода от съединенията му.

В зависимост от концентрацията на газа и продължителността на експозицията работниците могат да страдат от главоболие, изпотяване, учестено дишане, учестен сърдечен ритъм, задух, замайване, потиснатост, зрителни смущения и треперене. При по-високи концентрации въглеродният диоксид измества кислорода и води до кислороден недостиг. Това може да доведе до неправилна оценка на ситуацията, загуба на съзнание и дори смърт.

Бутилките с въглероден диоксид могат да експлодират, ако се загреят. Налягането в бутилката става опасно, ако се съхранява в място, където температурата е над 52оС. Най-голямата опасност от експлозия е, ако бутилката е обхваната от огън. Обратен поток на газа в бутилката също може да причини експлозия, ако празна бутилка е свързанакъм система под налягане.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.