Инструкция за общите изисквания за безопасност и здраве при работа в дървопреработвателната и мебелна промишленост

1. За извършване на работи в дървопреработвателната и мебелната промишленост се назначават лица, които са:
-навършили 18 години;
- преминали медицински преглед;
- преминали начален инструктаж по здравословните и безопасни условия на труда и противопожарната охрана.
2. Лица, ненавършили 18 години могат да се допускат на работа, като се спазват изискванията на Наредба № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.