Инструкция за безопасна работа с чукова мелница теглена от трактор

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Проверки преди започване на работа:
- Проверете дали напрежението на лентите е достатъчно.
- Уверете се, че всички винтове са завити и частите са затегнати.
- Проверете дали всички шайби са подравнени една спрямо друга.
- Проверете налягането на колелата
- Проверете дали монтажните компоненти са безопасни.
- проверете налягането в гумите. Налягането в двете гуми трябва да е еднакво.
- Завъртете бункера за подаване и се уверете, че няма чужди тела в областта на ротора (разхлабени винтове, камъни и др.). Освен това проверете дали прътите, които поддържат чуковете, са в добро състояние.
- Смажете всички лагери или точки за смазване, които смятате, че трябва да бъдат смажени. Не забравяйте, че прекомерното омазняване също е вредно.
- Завъртете ролките ръчно и се уверете, че роторът няма да се захване.
ВНИМАНИЕ! Възможно заплитане между ленти и макари.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар