Инструкция за безопасна работа с гъвкави полипропиленови контейнери /FIBC/, Биг Бегс

1. СЪХРАНЕНИЕ НА ПРАЗНИ ПП-КОНТЕЙНЕРИ:

Независимо дали сте си закупили нови или разполагате с използвани биг бегс /такива за многократна употреба/е много важно да се погрижите сериозно за тяхното подходящо съхранение до момента на тяхното пълнене.

1.1. Пазете ПП-контейнерите от вредното въздействие на слънцето и УВ-лъчите- с течение на времето те намаляват здравината на ПП-контейне-рите и започва процес на деградация.

1.2. Ограничете времето за пряко въздействие върху ПП-контейнерите на сериозни природни фактори като дъжд, сняг, вятър- те се отразяват отрицателно върху качествата на същите; запознайте се с пиктограмите от производствения етикет, даващи указания за съхранение.

1.3. Съхранявайте биг беговете в затворено, сухо и чисто помещение при контролирана влажност не повече от 60%- влагата може сериозно да увреди ПП-контейнерите и температура 4-40 градуса; биг беговете трябва да се съхраняват на не по-малко от 2 м разстояние от източник на топлина.

1.4. Не допускайте контакт на биг беговете с вещества, криещи риск от деградация на тъканта на същите.

1.5. Проверявайте складовите помещения за отсъствие на гризачи; 1.6. Складирането на празни ПП-контейнери на открито не се препоръчва, но ако все пак се наложи, за краткото време на престоя им на открито, трябва да ги покриете с материал, ограничаващ прякото им излагане на слънце, вода, сняг, вятър и др. преки атмосферни въздействия.

2. ПЪЛНЕНЕ НА ПП-КОНТЕЙНЕРИ:

За целите на безопасна и успешна работа при пълнене на биг бегове е необходимо да се спазват както общите условия за безопасна работа при пълнене, така и специфичните такива за продукта и начина на пълнене /спецификата на пълначната инсталация/:

3.1. Проверете целостта на ПП-контейнера.

3.2. Проверете дали дъното е здраво и коректно затворено със съответния изходящ щуцер.

3.3. Не използвайте биг бегове с височина, създаваща опасност за стабилността им след напълване; препоръчително е височината на пълнене да не над-хвърля 2 пъти дължината на дъното.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.