Инструкция за безопасна работа с фотоволтаична инсталация

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1.Фотоволтаичните модули генерират електричество, когато са изложени на слънчева светлина. Броят на свързаните модули може да причини опасност от смъртоносен шок и изгаряне. Само оторизирано и обучено лице трябва да има достъп до модулите.
Всеки, който ще извършва работа върху или около фотоволтаичната инсталация трябва да притежава квалификациона група по електробезопасност в съответствие с извършваната работа.
2.Панелите трябва да се експлоатират в съответствие с допустимото системно напрежение.
3.Всички модулни рамки и монтажни стелажи трябва да бъдат правилно заземени.
Заземяването на панелите трябва да се извършва само към предвидените за целта места на профила на рамката посредством кабел за заземяване, който се свързва електрически проводимо с рамката.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар