Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Публикува се за безплатен достъп във вида, в който е била предоставена. Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Източник: Национален браншови съюз "Надзор и поддръжка на асансьори, подемници и ексалатори.

Правила за безопасност при използване на екслатори и подвижни пътеки

Въпреки че, ескалаторите са сред най-безопасните форми на транспорт в света, аварии може да се появят от време на време в резултат на опасно поведение на пътниците.

Ето някои практични съвети за избягване на злополуки.

1. Правила когато се качвате на ескалатори и подвижни пътеки:

 • Винаги гледайте в посока на движещите се стъпала и се качвайте само когато стъпалата пътуват в правилната посока.
 • Бъдете много внимателни, при качване и слизане ако носите бифокални или подобни очила или лещи.
 • Дръжте децата здраво с една ръка или контролирайте свобода им.
 • Дръжте пазара си в едната ръка и винаги си оставете възможност с една ръка да държи парапета
 • Хванете се за парапета като стъпите върху движещи стъпка
 • Не се движете с бастуни, проходилки, колички и други съоръжения на колелца (изключения правят съоръженията, специално пригодени за пазарски колички).
 • Не пътувайте боси или с разхлабени връзки на обувките.
 • Внимавайте стъпалата или страничните части да не закачат свободните краища на дрехите Ви.
 • Не използвайте ескалатор, който не работи в момента, за стълбище.
 • Не използвайте ескалатор с цел да транспортирате товари.
 • Ако не се чувствате комфортно, когато се движите с ескалатора, по-добре използвайте асансьора

2. Правила за придвижване с ескалатори и подвижни пътеки:

 • Дръжте широки дрехи ясно от стъпки и страни
 • Дръжте се за парапета. Не стъпвайте и не оставяйте чантата си или пакетчета върху него.
 • Отдръпнете се от страните на ескалатора, стойте в центъра на стъпалото на ескалатора с лице напред. Пазете краката си от страничните елементи.
 • Не се навеждайте над перилата и настрани.
 • Не тичайте.
 • Внимавайте с подвижните пътеки - не се разсейвайте с околните гледки.
 • Не сядайте никога и не позволявайте на деца си да сядат на стълбите на ескалатора или на подвижната пътека.
 • При движение с подвижни пътеки, стоящите неподвижно пасажери трябва да стоят плътно вдясно и да дадат възможност на тези, които се движат, да ги задминат отляво.

3. Правила при слизане от ескалатори и подвижни пътеки:

Не се колебайте и излезте бързо
Веднага напуснете зоната за слизане – не спирайте, за да си говорите с някого или да се оглеждате. Зад Вас може да има и други слизащи.
Не позволявайте на краката си плъзнат от края на ескалатора

ЗАБРАНЕНО Е ДА СЕ КАЧВАТЕ ВЪРХУ ЕСКАЛАТОР, КОЙТО ВЪРВИ В ОБРАТНАТА ПОСОКА

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай

Вашият коментар