Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Правила за безопасна работа като счетоводител

Тази инструкция е изготвена и споделена от колега.

1. До работа като Счетоводител да се допускат лица ,преминали съответната подготовка за работа,и с които са проведени инструктажи по безопасност и здраве при работа.
2. Не се допуска да започне работа Счетоводител в лошо здравословно състояние,под влиянието на алкохол и силно упойващи вещества.
3. Счетоводителят е задължен да борави коректно и отговорно с поверената му документация и информация,като спазва принципите ,заложени с Закона за счетоводството и нормативните актове,установени в българското законодателство.
4. При работа се спазват задължително инструкциите за безопасна работа в офис и инструкцията за безопасна работа с видеодисплей.
5. Счетоводителят е задължен да ползва активните почивки ,съгласно разработения физиологичен режим.
6. При започване на работа,Счетоводителят коригира височината на стола,работната повърхност и клавиатурата,по начин да се избегнат проблеми с опорно-двигателния апарат,регулира екрана на видеодисплея,като спазва препоръките,съгласно инструкцията за работа с видеодиспей.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар