Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция ни е споделена от г-жа Елена Людова.

Инструкция за безопасна работа с машинни инструменти за механично обработване на дървесина

І. МАШИННИ РЕЖЕЩИ ИНСТРУМЕНТИ

1. Режещите и други инструменти и приспособления се съхраняват, транспортират и поддържат по начин, осигуряващ безопасността на работещите.
2. Ремонтът, почистването мазането и смяната на режещите инструменти, да се извършва само при изключване на подаващия трансформатор и машината от ел.захранване и при пълно спиране на режещите валове.
3. Преди всяко поставяне на режещия инструмент на машината, да се извършва щателна проверка за неговото състояние, изправност и съответствие с техническите условия.
4. Не се допуска стягането на гайките, закрепващи режещия инструмент, с удари на чук или секач. Размерите на ключа за стягане на гайки да бъдат стандартни.
5. Големината на чапраза на зъбите на циркулярния трион, да не превишава двойната му дебелина. Различието на чапраза на зъбите да бъде в границите на +/- 0,05 мм.
6. Забранено е да се работи с циркулярни триони с присъединителен отвор, по-голям от диаметъра на вала (вретеното) и да се използват втулки за намаляване на диаметъра на присъединителния отвор.
7. Да се използват дискови триони с профил на зъбите в зависимост от начина на рязане и механичните свойства на разбичвания материал.
8. Не се допуска използването на дискови триони когато:
8.1. има пукнатини по платното или по зъбите;
8.2. има два съседни счупени зъба;
8.3. са ощърбени или са пукнати по зъбните пластини;
8.4. е деформирано платното или са със зъби, обгорели при заточването.
9. За лентови триони да се спазва следното:
9.1. по него да няма пукнатини, надлъжна вълнистост, подгънат заден ръб, корозирали участъци и други дефекти;
9.2. широчината на лентовия трион, да съответства на радиуса на кривината (при криволинейно рязане) така, че лентата свободно да се измества в криволинейния профил.
10. Широчината на ножовете за рендосване с клиново затягане да бъде не по-малка от 15 мм.
10.1. ножовите валове да нямат открити пазви и прорези за вставни ножове, стърчащи клинове, планки и винтове.;
10.2. начинът на закрепване на ножовете в ножовите валове и глави да бъде такъв, че напълно да се изключва изпадането на ножове в процеса на работа и да се осигурява удобна и бърза смяна и поставяне при ремонт и заточване.
11. На машините с ръчно подаване, режещите ръбове на ножовете да излизат над притискащия клин на ножовия вал или глава не повече от 2 мм.
12. Сглобените ножови глави, валове и дискови фрезери да бъдат добре балансирани.
13. Конструкцията на сборните фрезери и ножови глави, да осигурява удобен монтаж и демонтаж, подмяна и заточване на вставните резци.
14. На фрезите с ръчно подаване е забранено използването на режещ инструмент във формата на куки (гарги), за образуване на длъбове и чепове. За тази цел, да се използват специални дискове, цели фрезери или сборни дискови фрезери.
15. Съставните режещи инструменти (сглобяеми фрези и свредла, ножови глави и др.) имат елементи, възпрепятстващи самоволното освобождаване или изхвърляне на някоя от частите им по време на работа.
16. При надлъжно плоско фрезоване с ножове с клиново затягане широчината им да е по-голяма от 15 mm.
17. Не се допуска работа с ножови валове с открити пазви и прорези за вставни ножове, стърчащи клинове, планки и винтове.
18. При използване на ножови валове и глави с открити прорези контактуващите в тях повърхности и ножове имат профилиране, възпрепятстващо разместване на ножовете по време на работа.
19. Вставните ножове за валове с два или четири ножа са с широчина с 0,3 mm по-голяма от диаметъра на вала, а при шест ножа - с 0,2 mm от диаметъра.
20. При машини с ръчно подаване режещите ръбове на ножовете излизат над образувателната повърхнина на ножовия вал или глава не повече от 2 mm.
21. Използване на подложки при поставяне на ножове и ножови глави не се допуска.

ІІ. АБРАЗИВНИ ИНСТРУМЕНТИ

22. Фланците, които притискат абразивния диск, да имат диаметър 1/3 – 2/3 от диаметъра на диска. Между фланците и диска да има еластична подложка.
23. Не се допуска работа с абразивен диск, когато:
23.1. по него има пукнатини;
23.2. са били съхранявани във влажни помещения и мокрени с вода;
23.3. между абразивния диск и очите на работещия няма предпазен екран от нечупливо стъкло или работникът не ползва предпазни очила;
23.4. при работа се превишава означената на етикета на всеки абразивен диск периферна скорост.
24. При пускане на абразивния диск в движение да се стои отстрани, докато дискът получи нормалната си честота на въртене.
25. При работа натискът върху абразивния диск да бъде равномерен.
26. Ремонтът (изправянето) на абразивните дискове да се извършва, чрез обточване с диамантени резци или техни заместители.
27. При работа с абразивни инструменти да няма аксиални и радиални трептения.

Настоящата инструкция е разработена на основание изискванията на Наредба №6 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина. Тя е задължителна за всички, които работят на машини за механично обработване на дървесина. Неспазващите изискванията на тази инструкция, следствие на което се допускат повреди, аварии и злополуки, носят имуществена, административна и друга отговорност, предвидена в законодателството на РБългария.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ