Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Публикува се за безплатен достъп във вида, в който е била предоставена. Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е изготвена и споделена от колега.

Инструкция за безопасна работа с хладилни шкафове, витрини и камери

1. Да се почиства два пъти седмично хладилната площ с разтвор оцет или сода във вода(сто грама в един литър),след което да се подсуши и проветри.
2. Да се нарежат така продуктите,че помежду им и до стените да остава разстояние 3-4 см.
3. Да не се съхраняват едновременно продукти,предаващи един на друг своята миризма.
4. Да се провери техническото състояние на хладилния агрегат,обслужващ камарата,шкафа или витрината.
5. Да се изнасят и внасят по възможност по-рядко и за най-късо време.
6. Да се затварят вратите внимателно с ръка и да не се оставят отворени.
7. Да не се откъртва леда от изпарителя при блокиране,а да се спре хладилния агрегат за 2-3 часа ,през което време ледът сам ще се стопи.
8. Да се подсушават периодично стените и пода на хладилното съоръжение,за да не
Става блокиране на изпарителите.
9. ЗАБРАНЯВА се използването на неизправно хладилно съоръжение.
10. ЗАБРАНЯВА се поставянето на топли продукти за съхраняване.
11. ЗАБРАНЯВА се да се работи с незеземени,незанулени,необезопасени хладилни агрегати.
12. ЗАБРАНЯВА се на лица,непознаващи тази инструкция , да работят с хладилни камери,шкафове и витрини.

Забележка:При всяка забелязана неизправност на хладилния агрегат,шкаф и витрина,да се уведоми прекия ръководител.

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай

Вашият коментар