Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа с фритюрник

1. До работа с фритюрник да се допускат лица,преминали съответната подготовка за работа с уреда и с които са проведени инструктажи по безопасност и здраве при работа.

2. Да не се допуска :
• до работа лице в лошо здравословно състояние,под влиянието на алкохол и силно упойващи вещества;
• работникът сам да извършва какъвто и да е ремонт на електрооборудването на фритюрника;
• да се работи с неизправен фритюрник.

3. Всеки нов или ремонтиран фритюрник да се провери и изпита най-напред на празен ход.

4. Ремонтът на фритюрника да се извършва само от специализирани сервизи.

5. Да се работи с повишена концентрация около горещата мазнина на фритюрника.

6. При започване на работа с фритюрника да се прави преглед на електрическата инсталация и ако има нарушения ,същите да се отстранят от специалист и след това да се пристъпи към работа.

7. Да се налива необходимото количество мазнина до нивото оказано с резка.

8. Да не се допуска включването на нагревателите,докато във ваната не се налее необходимото количество мазнина.

9. Да не се допуска попадане на вода в горещата мазнина.

10. Да не се съхраняват в близост до фриртюрника бутилки с течностти,които могат да бъдат лесно блъснати.

11. Добавянето на мазнина във фритюрника да се извършва на тънка струя.

12. Да не се изсипват във фритюрника големи количества замразени картофки наведнъж.Това може да доведе до много пръски.

13. Терморегулаторът да се постави на необходимата температура и с включвателя,монтиран на таблото да се включат нагревателите.

14. Обработваните продукти да се поставят в специални телени кошници.

15. Преместването на телената кошница с готови продукти да се извърши след отцеждане на мазнината.

16. След приключване на работа с фритюрника ,нагревателите да се изключат и терморегулаторът да се постави в нулево положение.

17. След приключване на работа с фритюрника ,мазнината заедно с утаените отпадъци,да се филтрират през специален филтър.

18. При почистване на фритюрника,същият да се изключи от ел.захранването.

19. Да се поддържа подът чист и сух,за да се предотврати подхлъзване и падане върху горещи повърхностти.

20. Да се използват ръкавици,стръгалки и други почистващи средства с дръжки.

21. При работа с фритюрник да се носи подходящо работно облекло,като се избягват широки дрехи и бижута.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар