Инструкции за безопасна работа
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)
Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
ВАЖНО: Тази инструкция е споделена от колега и се публикува във вида, в който е предоставена.

Инструкция за безопасна работа с бензинова поялна лампа

1. До работа с бензинова поялна лампа се допускат само лица, преминали съответно обучение и инструктаж за безопасна работа.

2. При работа задължително да се използват одобрените и предоставени съобразно степента на риска лични предпазни средства, за вида, употребата и начина на съхранение на които работещите са инструктирани (и обучени за използването на тези ЛПС, за които това е необходимо).

3. Забранява се работа с неизправни лични предпазни средства и с такива с изтекъл срок на годност и на периодична проверка.

4. Преди започване на работа се проверява изправността на бензиновата лампа (предпазен клапан, легенче, капачка и жигльор).

5. Забранява се работа с неизправна лампа.

6. Работа с бензинова лампа на височина се допуска само при здраво укрепена площадка.

7. При работа с бензинова лампа в кабелни шахти, задължително да има втори човек извън шахтата, който при необходимост да окаже помощ на работещия.

8. При зареждане на лампите не се допуска разливане на гориво.

9. Лампата се зарежда с бензин само, когато е изстинала.

10. След наливането на бензин, капачката на отвора за наливане се завива до края на резбата.

11. Количеството на бензина да не запълва повече от 3/4 от обема на резервоара.

12. Зареждането и разпалването на поялните лампи се извършва на определени за тази цел места (на открито лампите се разпалват на не по-малко от 2 m от отвора на кабелната шахта, тунела или колектора).

13. Изпускането на налягането на въздуха от резервоара на лампата през наливния отвор, да става само при изгасена лампа и изстинала горелка.

14. Смяната на горелката да става само след като лампата е изстинала и налягането е изпуснато.

15. След окончателното завършване на работата бензиновата лампа се почиства и се прибира на специално определено за това място.

16. Забранява се:
– зареждане на лампата с друг вид гориво, освен безоловен бензин;
– зареждането, почистването и разглобяването на запалена лампа в близост до огън или запалителни материали;
– прекомерно напомпване или разглобяване под налягане;
– окачването на запалена лампа върху стълби, конзоли и др.;
– използването на поялни лампи за размразяване на водопроводни и други тръби в сгради с горима конструкция или облицовка;

17. Забранена е работа с бензинова лампа в непосредствена близост до електрически уредби и съоръжения, които са под напрежение.

18. Забранено е пламъкът на работеща бензинова лампа да се насочва срещу други лица или леснозапалителни вещества.

19. Абсолютно е забранено оставянето на работеща бензинова лампа без наблюдение.

20. Персоналът да е запознат с начина на гасене и безопасната работа с уредите за пожарогасене, с които е оборудвано помещението (обекта).

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар