Инструкция за безопасна работа с бензинов циркуляр

Изготвена на основание: чл. 166 от Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1. Циркулярът може да се използва само за разделяне/надлъжно отрязване на подходящи материали с разрешения за уреда диск за рязане на открито.

2.Лица, които не са запознати с инструкцията за експлоатация, както и лица, които се намират под влиянието на алкохол, наркотици или лекарства, не трябва да обслужват уреда.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.