Инструкции за безопасна работа
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (1)

Инструкция за безопасна работа с бензинов фугорез

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1. Със самостоятелното управление на фугорези могат да бъдат натоварени само лица, които:
∗ са навършили 18 години,
∗ са физически и психически годни,
∗ са обучение и инструктирани за работа с фугорези.
2. Фугорезите могат да се използват само като се вземат под внимание ръководството за експлоатация на производителя и тези указания за безопасност.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.