Инструкция за безопасна работа на барман

За работа се допускат лица, които са преминали начален инструктаж и инструктаж на работното място и са с валиден периодичен инструктаж.

При извършване на дейностите могат да възникнат следните рискове:

Опасност от подхлъзване и спъване

1. Почиствайте разливи веднага след замърсяването, като се стараете това да става до сухо. При невъзможност за почистване до сухо, обозначете мястото и по възможност ограничете достъпа.
2. Не оставяйте предмети, каси и други на местата за придвижване.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар