Инструкция за безопасна работа с лентов банциг за метал с ръчно и автоматично подаване

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

  1. Лентовият банциг за метал с ръчно и хидравлично подаване трябва да се използва само за рязане на метални материали с характеристиките, посочени в инструкцията за експлоатация. НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА РЕЖЕТЕ "закалена" стомана.
  2. Операторите, на които е възложено да използват тази машина, трябва да са запознати с цялата необходима информация и инструкции и да са преминали обучение.
    Преди да свържете машината към захранващата мрежа се уверете, че въртящите се части не са повредени или силно износени. Уверете се, че стартовия бутон е в неутрално положение.
  3. Не стартирайте машината в затворена или недобре вентилирана зона или при наличието на запалителна и/или взривоопасна атмосфера. Не използвайте машината на влажни и/или мокри места. Не я излагайте на дъжд или влага.
  4. Преди да започнете работа, сменете износените и/или повредените части и проверете дали защитите и предпазните устройства работят добре. Ако е необходимо, възложете проверката на персонал от обслужващия сервиз.
  5. Не използвайте банцига за метал в случай на каквито и да било повреди!

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.