Инструкция за безопасна работа с банциг за месо

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1. С машината може да работи само обучен персонал. Това означава, че операторът трябва да е запознат със съдържанието инструкцията за експлоатация и тази инструкция.
Монтажът, поддръжката и ремонтът трябва да се извършват само от квалифицирано лице.

2. Този банциг за месо и кости в настолна версия е предназначен за чисто и бързо рязане или порциониране на месо, замразено месо, кости и друга храна. Поради тази причина машината трябва да се използва само за тези продукти.

3. Операторът може да бъде защитен от наранявания и машината защитена срещу повреди, само ако всички компоненти на машината са сглобени правилно.
- Проверете дали машината е в комплект преди пускане след поддържа и ремонт.
- Проверете дали компонентите са разположени правилно и здраво.
- Използвайте само оригинални резервни части и аксесоари.

4. Преди работа:
- Пуснете банцига на празен ход. Режещата лента трябва да се движи отгоре надолу. Ако се движи наобратно, трябва да се провери от квалифицирано лице (електротехник).

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.