Инструкция за безопасна работа с банциг за кожа и текстил

bancig-koja-tekstil

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Този банциг е предназначен при ползване на съответни банцигови ленти за рязане на всички видове текстил, меки и твърди пенообразни материали, пластмасово фолио, изкуствена кожа, филц, вата и други подобни материали.
За да се постигне безупречен и равномерен ход на машината, подът трябва да бъде твърд и равен. Машината трябва да се нивелира.
Машината да се обслужва само от обучен персонал!
Машината да се включва само при затворени предпазни капаци и опъната банцигова лента!

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.