Инструкция за безопасна работа с банциг за дърво

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1. Настолният банциг за дърво е проектиран за рязане на дърво в следните форми: прави и закръглени плоскости, дъски и кръгли трупи.
- Настолният банциг може да бъде използван за рязане само на някои материали от метал (алуминий и негови сплави), след като бъде сменена лентата със съответния тип (наличен аксесоар).
- Не режете детайли от "закалена или уякчена стомана".
- Не режете детайли и/или конструктивна стомана, които превишават максимално допустимите размери (вижте Техническите спецификации).
2. Настолният банциг за дърво трябва да бъде инсталиран и използван върху равна носеща повърхност, със съответната ергономичност и носеща способност, като работен плот или основа.
3. Настолният банциг за дърво трябва да бъде използвана само от квалифициран персонал, обучен да използва машината.
4. Преди използване, проверете дали носещата повърхност на машината е равна, с необходимата носимоспособност и достатъчно ергономична: за тази цел използвайте работен плот.
5. Работната среда трябва да бъде достатъчно добре осветена, така че да се осигури работа при максимална безопасност
6. Преди всяко използване, настолният банциг трябва да бъде свързан към смукателно устройство за събиране на стърготини.
7. Всеки път, когато използвате настолния банциг, проверявайте целостта на предпазните устройства и дали те функционират добре.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар