Инструкция за безопасна работа с багер

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 19, ал. 1 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

I. Задължения

Техническият ръководител да организира и контролира спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност на работното място.

При работа на багер в район, където има тръбопроводи, подземни кабели и съоръжения, ръководителят на строежа е длъжен да проучи местонахождението на същите и да даде указание на машиниста на багера за предпазване от злополуки.

II. Правоспособност

До работа с багер се допускат само правоспособни лица, притежаващи необходимото удостоверение за правоспособност и инструктирани за безопасна работа.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.