ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С АВТОВИШКА
(подвижна работна площадка стрелови тип, монтирана на автомобил)

Настоящата инструкция е изготвена в съотъветствие с изискванията на чл. 46, ал. 1, т. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

I. Задачи, функции и отговорности на обслужващия персонал.

1.С машината могат да работят само лица. които:
- са инструктирани и са потвърдили писмено това,
- са навършили 18 години,
- са напълно физически и умствено дееспособни,
- притежават необходимата шофьорска книжка и необходимият документ за правоспособност за управление за работни площадки.
2.Преди започване на работа работният екип трябва да се запознае с всички устройства и работни елементи, както и с техните функции!
3.Водачът трябва да се убеди, че има достатъчно видимост и да провери непосредствената близост около машината преди да предприеме придвижване.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар