Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от колега и се публикува във вида, в който е предоставена.

Инструкция за безопасно движение на моторните превозни средства

За да бъдат избегнати автопроизшествията, водачът на моторно превозно средство е длъжен да спазва изискванията на Закона за движение по пътищата и Правилника за приложението му, като:
1. Не се излиза на път с неизправно моторно превозно средство.

2. При движение да не превишава допустимата скорост, предвидена от Закона за движение по пътищата и правилника за приложението му и определена в пътните знаци.

3. При движение да наблюдава и спазва пътните знаци, предупреждаващи за опасните места, завоите и местата, които трябва да заобикалят и такива, непозволяващи изпреварване, спиране и други.

4. При завой или спиране да дава сигнал с помощта на мигачите, с ръка или с отваряне на вратата на кабината по посоката на завиването.

5. Да не спира колата на кръстопът, завой, мостове, подлези, на и срещу входове и изходи, на пешеходни пътеки, а така също и на спирките за обществения транспорт.

6. През време на пътуване да не допуска пътниците или работниците, придружаващи товарите да стоят прави или клекнали в каросерията, да седят по капаците на каросерията и да стоят прави на стъпенките на моторните превозни средства.

7. Да не изпреварва други МПС при поставен знак за за¬брана, при лоша видимост, при спускане или качване на наклон, на завой, на спирки за обществен транспорт, на кръстопътища и мостове, да не прави двойно изпреварване и др.

8. При повреда на моторното превозно средство на улични и пътни платна, по които има движение на МПС, да изтегли транспортното средство извън уличното или пътно платно на банкета и остави същото със запалени габарити, за избягване на възможни връхлитания върху стоящото неизправно моторно превозно средство.

9. Да използва дългите светлини на фаровете само когато пътува нощно време по неосветени пътища и своевременно преминава на къси светлини при среща и разминаване с други моторни превозни средства.

10. При работа при зимни условия да не излиза на път без изправни стъклочистачки и без противозамръзващи средства за предното стъкло: сол, спирт, глицерин и др.

При поледица или хлъзгав мокър път да намалява скоростта и да не спира рязко, за да избегне занасянето на транспортното средство.

11. Ако се налага рязко спиране на хлъзгав път, поради среща на неочаквано препятствие, хора и др., това става без освобождаване на моторното превозно средство от скорост, за да се намали възможността за подхлъзване и занасяне на същото.

12. През трудно проходими участъци на пътищата (пясък, дълбока кал, сняг и др.) да се преминава на малка скорост, за да се избегне превключване на друга скорост и спиране. Ако мотор¬ното превозно средство започне да буксува, е необходимо да се намаляват оборотите на двигателя.

13. В случай, че моторно превозно средство не може да продължи движението си поради боксуване, да се почисти калта пред предните и задните ходови колела и подложи пясък, чакъл, дъски, клони и др. пред задните колела, след което да се потегли на малка скорост.
Когато колелата са потънали много, да се повдигнат водещите колела и под тях се направи твърда настилка.

14. При движение на моторните превозни средства по лоши пътища (с коловози, ями и грапавини) да се намали значително скоростта, да се заобикалят грапавините и да се внимава същите да не опират в шасито на МПС.

15. При пътуване по хлъзгав път или спускане на наклон да се избягва превключване на скорост, а предварително да се избере и включи безопасна скорост. Спускането да се извършва на такава скорост, на каквато моторното превозно средство би могло да изкачи същият наклон.

16. При изкачване на стръмен път да се избира такава скорост, с която би се осигурило изкачването на МПС докрай, без да се сменя скоростта. Превключването на скорост по наклон, води до подхлъзване, спиране и др.

17. При преминаване на железопътен прелез без бариери моторното превозно средство да се спира преди навлизането в прелеза и след като водача се убеди, че не идва влак, може да премине прелеза на средна скорост.
Не се разрешава превключване на скоростите при преминаване на ж.п. прелез.

18. Да не се спира рязко при приближаване на мястото за спиране, бариера, знака „Стоп“ и др. Трябва да се помни, че колкото по-голяма е скоростта на пътуване на МПС, толкова по-голям е пътят, необходим за спиране.

19. Не се разрешава движение на МПС по инерция.

20. При движение на много моторни превозни средства в колона да се спазва определената от ръководителя на колоната дистанция, а във всички останали случаи – определената от Правилника за движение на МПС по пътищата, която зависи от скоростта на движението.
Ако пътят е хлъзгав, дистанцията се увеличава толкова пъти, колкото се увеличава спирачният път на моторните превозни средства.

21. При потегляне на моторните превозни средства след престой, водачът трябва да се убеди, че пред него пътят е свободен и че след него не идва друго, изпреварващо го моторно превозно средство.

22. Спирането на моторните превозни средства за отстраняване на аварии, възникнали по време на движението, за проверка или почивка, да става извън пътното платно за да не пречи на движението на другите превозни средства, като при ремонт се поставя триъгълник на 50 метра зад колата – при обикновените пътища и на 100 метра – на магистрала.

23. При спиране на моторни превозни средства, при изкачване на наклон на същите се задържат с ръчна спирачка, при тръгване да се включва първа скорост и едновременно да се отпуска амбреажа и лоста на ръчната спирачка и да се увеличава газта. Тези действия трябва да се извършват така, че спирачката да престане да задържа МПС в момента, когато валът на двигателя се окаже съединен чрез амбреажа, скоростната кутия и кардана – с диференциала.

24. Спускането на наклон трябва да става на скорост, с която моторното превозно средство би изкачило същия наклон, без газ и с постепенно натискане педала на спирачката за избягване превишението на допустимата скорост. При дълъг и продължителен наклон, за да се избегне нагряването и износването на спирачките, да се включва на низходяща скорост.
Не се разрешава спускането по наклон да става на голяма скорост с употреба на спирачки, както и движение по инерция.

25. Превозваният товар не трябва да бъде по-голям от габарита, установен от Закона за движение по пътищата и Правилника за приложението му. Максималната височина на товара, мерена от платното на пътя, не трябва да бъде повече от 4 метра, а максималната му ширина – не по-голяма от 2,6 метра. Дължината на излизащия от рамката на каросерията товар (назад) не трябва да превишава 2 метра.

26. При извозване на дългомерни товари с колесари, същите трябва да бъдат здраво вързани към колесара и габаритът да бъде очертан с червени флагове в края на товара.

В такива случаи водачите на МПС трябва да бъдат особено внимателни и да знаят и помнят, че минималният радиус при завой се увеличава значително. Движението трябва да е бавно, а потеглянето и спирането плавно и без тласъци.

27. При извозване на извън габаритни товари това трябва да става само след писмено разрешение от КАТ по одобрен маршрут и с придружаващо товара лице от МВР – КАТ.

28. При изтегляне на едно или повече ремаркета с автомобили или влекачи на кабината на влекача да се поставят толкова жълти триъгълници, колкото са ремаркетата.

29. Извозването на гориво-смазочни материали, лесно запалителни течности и взривоопасни товари да става само с технически изправни моторни превозни средства от първокласни шофьори (категории Д и Е) и разрешение от МВР – КАТ.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ