Инструкция за безопасна работа с автоматична (CNC) машина за зачистване на ъгли

I.Условия за използване на работното оборудване.

 1. Право на работа имат само лица, които са преминали инструктаж и обучение за работа с машината.
 2. Първоначалното пускане трябва да се осъществява от технически персонал. Категорично е забранена всякаква намеса на необучени за целта лица.
 3. Преди заготовките да бъдат подадени на машината е необходимо да се направи настройка в пулта за управление.
 4. Преди започване на работа задължително се проверява:
  - за чужди предмети по машината;
  - дали всички сензори са чисти
  - дали налягането в манометрите е в допустимите граници;
  - дали маслото в цилиндрите е в допустимите нива;
  - дали е поставен подходящият режещ диск съответстващ на профила, който ще се почиства.
 5. Не се допуска експлоатация на машината с липсващи или неизправни системи за контрол, защита, сигнализация и автоматизация, свързани с безопасността на труда.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар