Инструкция за безопасна работа с автоматичен едноглав циркуляр с долно подаване

I.Условия за използване на работното оборудване.

  1. Тази машина е предназначена за рязане само на алуминиеви, пластмасови и дървени профили.
  2. Право на работа имат само лица, които са преминали инструктаж и обучение за работа с машината.
  3. Първоначалното пускане трябва да се осъществява от технически персонал. Категорично е забранена всякаква намеса на необучени за целта лица.
  4. Не се допуска експлоатация на машината с липсващи или неизправни системи за контрол, защита, сигнализация и автоматизация, свързани с безопасността на труда.
  5. Машината трябва да бъде здраво фиксирана, за да се избегнат всякакви злополуки.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.