Инструкции за безопасна работа
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

Инструкция за безопасна работа с автоматичен двуглав циркуляр

I. Условия за използване на работното оборудване.

  1. Тази машина е предназначена за рязане на алуминиеви, пластмасови и дървени профили.
  2. Право на работа имат само лица, които са преминали инструктаж и обучение за работа с машината.
  3. Първоначалното пускане трябва да се осъществява от технически персонал. Категорично е забранена всякаква намеса на необучени за целта лица.
  4. Не се допуска експлоатация на машината с липсващи или неизправни системи за контрол, защита, сигнализация и автоматизация, свързани с безопасността на труда.
  5. Машината трябва да е поставена на гладка повърхност с наклон под 0,5°.Трябва да има поне 1,5 m разстояние от тавана и поне 1 m разстояние от стените около машината за обслужване.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар