Инструкция за безопасна работа с апарат за МИГ / МАГ заваряване

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Заваръчният апарат е проектиран за MIG/ метал инертен газ/ и MAG /метал активен газ/ заваряване. Методът представлява заваряване в защитна среда от активен газ (въглероден диоксид) и инертен газ (аргон или смес от газове), където добавеният материал е под формата на тел.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Заваръчния апарат трябва да се използват само и единствено за заваряване.
Да не се използва апаратът в разглобено състояние. С махането на капаците охлаждането на апарата се намалява и по този начин той би могъл да прегрее по бързо и да се повреди.
Употребата на апарата изисква придобита правоспособност и валиден инструктаж.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар