Инструкция за безопасна работа при експлоатация и поддържане на акумулаторни батерии

1. До работа с акумулаторни батерии се допускат само лица, които имат необходимата техническа правоспособност, преминали са съответното обучение и инструктаж за безопасна работа и притежават най-малко трета квалификационна група по безопасност на труда съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.
2. При работа по отворените акумулаторни батерии задължително да се използват одобрените и предоставени съобразно степента на риска лични предпазни средства, за вида, употребата и начина на съхранение на които работещите са инструктирани (и обучени за използването на тези ЛПС, за които това е необходимо).

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.