Инструкция за безопасна работа и използване на оловни акумулатори

Работата и правилното използване на оловните акумулатори не са опасни, осигурявайки предпазни мерки, подходящи помещения и обучение на персонала.

Целта на настоящата инструкция е да:
1. Посочи основните опасности, които могат да възникнат.
2. Обърне внимание на предпазните мерки, които трябва да бъдат предприети, за да се сведат до минимум такива опасности.
3. Посочи спешни действия, които трябва да бъдат предприети в случай на възникване на опасност.

Информация за етикетите

Следните символи се използват за всички акумулатори и означават следното:

Вижте инструкцията за експлоатация
Задължително използване на очилаПрепоръчва се използването на защитни очила
Пазете далеч от децаПазете далеч от деца
Акумулаторна киселина - корозивна и отровнаАкумулаторна киселина - корозивна и отровна
Да не се пуши – да няма открит огън – да няма искриДа не се пуши – да няма открит огън – да няма искри
Експлозивни газовеЕксплозивни газове
Съдържа оловоСъдържа олово
Никога не изхвърляйте като битови отпадъциНикога не изхвърляйте като битови отпадъци – да се връщат в
специализирано депо за такива отпадъци
Батерията може да се рециклираБатерията може да се рециклира - следвайте местните процедури за рециклиране и възстановяване

Акумулаторна киселина

Опасност
Акумулаторите съдържат сярна киселина, която може да изтече по различни причини. Същата може да се отдели като капки и/или мъгла по време на презареждане. Сярната киселина е корозивна и отровна течност, която ще да причини изгаряния и дразнене на кожата и очите и може да причини тежко увреждане на облеклото.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар