Уводно ръководство относно CLP

Настоящият документ съдържа указания относно основните елементи и процедури в Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (наричан „Регламента CLP“ или само „CLP“).

Съдържание

1. Въведение
2. Роли и задължения по CLP
3. Подготовка за CLP
4. Преход към CLP
5. Прилики и разлики с DSD/DPD
Начало
6. DSD/DPD и CLP – сравнение на основните термини

Класифициране на опасностите

7. Общи характеристики на класифицирането
8. Използване на хармонизирани класификации
9. Използване на таблици за преобразуване
10. Източници на информация
11. Ролята на изпитванията в CLP
12. Класифициране на вещества
13. Класифициране на смеси

Предоставяне на информация за опасностите

14. Етикетиране
15. Прилагане на правила за старшинство при етикетирането
16. Специфични ситуации при етикетиране и опаковане
17. Информационни листове за безопасност

Процедури след класифицирането

18. Списъкът с класифициране и етикетиране — нотифициране на вещества
19. Информация за нова опасност
20. Заявление за използване на алтернативно химично наименование
21. Съхраняване и изискване на информация
22. Предложения за хармонизирано класифициране и етикетиране

REACH и свързаното законодателство на ЕС

23. Свързано законодателство — общ преглед
24. Биоциди и продукти за растителна защита
25. Задължения по REACH, основани на класификацията
26. Форуми за обмен на информация за веществата (SIEFs)
27. Ръководства относно REACH, приложими за CLP

Бърз преглед  и линк за изтегляне

Вашият коментар