Ръководство за управление на риска при експозиция на химични агенти

Внимание: Този документ е обект на авторски права за "Доцео" ООД по смисъла на чл. 18, ал. 2 от ЗАПСП. Предоставя се само за лична употреба. Забранено е използването му за комерсиални цели, включително публикуване в електронен или печатен вид, разпространение срещу заплащане, предоставяне на участници в обучения, които не са организирани от "Доцео" ЕООД и др.

Целта на това ръководство е да разгледа стъпка по стъпка управлението на химичните агенти и да подпомогне осигуряването на съответствие с нормативните изисквания.

Ръководството обхваща в обща рамка химичните агенти, като няма да се коментират специфични изисквания, свързани с канцерогени и мутагени, азбест, препарати за растителна защита и др. Общите изисквания и принципи за оценка на риска, обаче, са напълно приложими и за тях.

Тук също няма да разглеждаме химичните агенти, резултат от дейността, поради многообразието и спецификите за всяко едно производство.

Трябва да обърнем внимание, че за да можем успешно да управляваме рисковете, свързани с химични агенти, е необходимо да имаме поне базови познания относно химичните агенти - класификация, опасни свойства, пътища на попадане в организма и др.

В тази връзка е препръчително да се запознаете със съдържанието на раздела "Опасни химични вещества" в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА и по-специално: Класификация и Информационен лист.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

1 мнение за “Ръководство за управление на риска при експозиция на химични агенти”