Инструкция за безопасно съхранение на торове със съдържание на амониев нитрат

Амониево – нитратните торове са безопасни, когато се работи в съответствие с изискванията на производителя.
При нормални условия на съхранение те не са токсични, не могат да се запалят или да се взривят спонтанно.
Ако са изложени на прекомерна топлина или открит огън, могат да се разграждат и да отделят отровни изпарения.

1.Изисквания за безопасност.

✓ Винаги съхранявайте записана информация за складираното количество AN – торове.
✓ Дръжте на достъпно място за четене инструкцията за безопасно съхранение на АN – торове.
✓ До работа с AN - торове се допускат само инструктирани работещи.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар