Презентация на SLIC “Риск при работа с опасни химични вещества”

Опасни вещества Презентации
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

Тази презентация е подготвена като модул за основен курс за обучение относно опасните вещества на националните инспекции по труда от работната група CHEMEX на Комитетa на старшите инспектори по труда (SLIC).

Тя е много подходяща като база за разработване на презентация за въвеждащо обучение относно работата с опасни химични агенти и съдържа:

  • Защо трябва да се занимаваме с експозицията на опасни химични вещества на работното място.
  • Как опасните химични вещества могат да повлияят на здравето.
  • Как да разпознаем опасните химични вещества - какво представляват, пиктограми, етикетиране, информационен лист за безопасност.
  • Какво законодателство се прилага.
  • Как се контролират опасните химични вещества на работното място - примери за технически и организационни мерки. Лични предпазни средства.
  • Как да преценим дали опасните химични вещества се контролират.
  • Какви действия да се предприемат на работното място.

Към презентацията има и помощен материал за обучители, в който подробно се разглежда материята, която се представя в презентацията, както и линкове към други ресурси.

В някои от слайдовете в секцията "Бележки" (Notes) ще намерите и допълнителни указания за дискусия или въпроси, които да бъдат обсъдени с обучаваните в рамките на слайда.

БЪРЗ ПРЕГЛЕД И ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

ИЗТЕГЛETE ПРЕЗЕНТАЦИЯТА/ pptx

Изтеглете помощния материал за обучители (pdf)

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар