Ръководство за складиране на опасни вещества и препарати

Класификацията и таблиците за съвместимост се различават от въведената таблица и изисквания в Наредбата за реда и начина на за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Все пак ръководството дава полезна информация относно основните правила и изисквания за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Рискове
2. Цели и защита
3. Понятия и дефиниции
3.1. Видове складове
3.2. Складиране на опасни вещества в сгради

4. Общи изисквания към складовете. Организационни и технически мерки.
4.1. Складови помещения
4.2. Събирателни вани
4.3. Складиране на вещества, застрашаващи водата
4.4. Защита от пожар
4.5. Защита от експлозия

5. Конценпция за съвместно складиране на химикалите
5.1. Въведение
5.2. Съвместно складиране
5.3. Преглед на най-честите реакции между опасните вещества
5.4. Класификация на складивите категории
5.5. правила за съвместно складиране на продукти.

БЪРЗ ПРЕГЛЕД И ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

За прилагане на българските нормативни изисквания, вижте нашата Процедура за изпълнение на Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси:

Процедура по Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар