Наръчник с добри практики при експозиция на кристален силициев диоксид

Този наръчник ще ви даде базова информация за разбиране на рисковете, свързани с кристалния силициев диоксид.

В упътванията ще намерите конкретни примери за прилагане на мерки за намаляване на риска, които можете да използвате във вашата практика.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Най-важното за респирабилния кристален силициев диоксид

1.1 Какво представлява силициевия диоксид?
1.2 Респирабилен кристален силициев диоксид
1.3 Eкспозиция на респирабилен кристален силициев диоксид на работното място

2. Силициев диоксид и индустрия за силициев диоксид
2.1 Къде се среща силициевия диоксид
2.2 Дейности, при които се използват материали, съдържащи кристален силициев диоксид

3. Респирабилен кристален силициев диоксид и неговото отражение върху здравето
3.1 Респирабилен кристален силициев диоксид
3.2 Въздействие на респирабилния кварцов прах върху здравето

4. Управление на риска – какво трябва да се направи?

Приложение 1: Таблица на пределно допустимите стойности на експозиция на работното място
Приложение 2: Таблици на процесите, при които се генерират фини частици, които могат да доведат до експозиция на респирабилен кристален силициев диоксид

2.Упътвания

2.1.1 Почистване
2.1.2 Проектиране на сгради
2.1.3 Проектиране на командни помещения
2.1.4 Проектиране на тръбопроводи
2.1.5 Проектиране на прахоотвеждащи съоръжения
2.1.6 Наблюдение на съдържанието на прах
2.1.7 Складиране на закрито
2.1.8 Складиране на открито
2.1.9 Обща вентилация
2.1.10 Добра хигиена
2.1.11 Системи за обработка и транспортиране
2.1.12 Лабораторна работа
2.1.13 Локална вентилация за отвеждане на отходните газове
2.1.14 Дейности по поддръжка, обслужване и ремонт
2.1.14a Сухо прорязване на канали с помощта на ел. циркуляр за стени
2.1.14b Сухо прорязване и шлайфане с помощта на ръчни ъглошлайфи
2.1.14c Сухо шлайфане на бетон с помощта на ел. шлайф-машини за бетон
2.1.14d Суха обработка с шкурка с помощта на електрически шлайф-машини
2.1.15 Лични предпазни средства (ЛПС)
2.1.16 Отстраняване на прах или шлака чрез модул за отвеждане
2.1.17 Наблюдение
2.1.18 Системи за опаковане
2.1.19 Обучение
2.1.20 Сътрудничество с изпълнители
2.2.1a Изпразване на чувалите – малки опаковки
2.2.1b Изпразване на чувалите – обемни чували
2.2.2 Обработване на партида в хода на производството – стъкло
2.2.3a Натоварване на камиони-цистерни за превозване на насипни товари
2.2.3b Натоварване в насипно състояние
2.2.4a Разтоварване на камионицистерни за превозване на насипни товари (източване)
2.2.4b Разтоварване на насипни товари
2.2.5 Изготвяне на леярско сърце и формоване в леярните
2.2.6 Раздробяване на минерали
2.2.7 Разрязване и полиране на огнеупорни материали и стъкло
2.2.8 Изсушаване на минерали
2.2.9 Сухо пресоване - керамични изделия
2.2.10 Отстраняване на остатъци от формата върху изделието при по-големи отливки в леярните
2.2.11 Отстраняване на остатъци от формата върху изделието при по-малки отливки в леярните
2.2.12 Последна обработка (суха) – керамични изделия
2.2.13 Изпичане (неглазирано, глазирано, окончателно, декоративно) – керамични изделия
2.2.14 Зареждане със суровина на стъкларската пещ (стъклен амбалаж)
2.2.15 Песъкоструйна обработка на стъкло
2.2.16 Стриване на минерали
2.2.17 Шлифоване на стъкло
2.2.18 Изостатично пресоване (сухо) – керамични изделия
2.2.19 Пакетиране в големи разфасовки
2.2.20 Очукване и отръскване в леярните
2.2.21 Футеровки и демонтаж
2.2.22 Смесване на материали
2.2.23 Периодично и непрекъснато изсушаване
2.2.24 Пластично оформяне – керамични изделия
2.2.25 Подготовка – керамични изделия
2.2.26 Подготовка на пясък в леярните
2.2.27a Обезпечаване на пропорциите (малки количества) – керамични изделия
2.2.27b Обезпечаване на пропорциите на насипните материали
2.2.28 Подвижна техника в каменоломните – изкопни работи и извоз
2.2.29 Пресяване
2.2.30 Песъкоструйна обработка в леярните
2.2.31a Пълнене на малки опаковки – груби продукти
2.2.31b Пълнене на малки опаковки – брашна
2.2.32 Изсушаване чрез разпръскване – керамични изделия
2.2.33 Глазиране чрез пръскане – керамични изделия
2.2.34 Системи за транспортиране на продукти с фин сух силициев диоксид
2.2.35 Използване на сонда
2.2.36 Потискане на прах с помощта на вода

БЪРЗ ПРЕГЛЕД И ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар