Въпросник за инспектиране при използване на препарати за растителна защита в селското стопанство

Настоящата методика е предназначена за инспекторите по труда, с цел подпомагането им в практическата инспекционна дейност по спазване на трудовото законодателство в областта на здравословните и безопасни условия на труд в селското стопанство на дейностите свързани с употребата на препарати за растителна защита.

С помощта на информационната част и конкретно практическите насоки за инспектиране, въпроси и препратки към нормативната база, можете да се подготвите за проверки от контролните органи.

pesticidiВ раздела “Информационна част” е предоставена обща информация и класификация на най-често използваните в нашето земеделие препарати за растителна защита.

Разгледани са характерните опасности и източници на рискове, водещи до професионални заболявания при работа с тях.

В раздела “Инспекционна част” са посочени приоритетите и акцентите при осъществяване на инспектирането.

  • Приоритети и акценти при осъществяване на инспектирането
  • Транспортиране и съхранение на препарати за растителна защита
  • Работа с фитофармацевтични препарати
  • Хигиена на труда - инструкции, инструктажи, ЛПС, информиране, работно време, режими на труд и почивка, санитарно-битови помещения, медицински прегледи и др.
  • Примерен въпросник за инспектиране по спазване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с препарати за растителна защита с препоръчително действие на инспектора при неизпълнение

Предоставени са също специфичните нормативни изисквания за осигуряване на безопасност и хигиена на труда.

Приложен e примерен въпросник, подпомагащ практическото извършване на инспектирането.

Методиката е разработена от инж. В. Анастасова – гл. инспектор в отдел “МСПП”, към Дирекция “Условия на труд” при ИА “ГИТ и е утвърдена със Заповед №0458/02.12.2009 г. на Изпълнителния директор на ИА”ГИТ"

Бърз преглед  и линк за изтегляне

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар