Инструкция за използване на медицински кислородни бутилки

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Този продукт се използва за оказване на първа помощ и медицински грижи в медицински пункт.

Проверете количеството съхраняван кислород
Проверете пробката за зареждане на кислород със специален ключ и завийте докрай, изключете регулатора за дебита, включете пресостата. След това манометърът показва количеството на съхранявания кислород. Заредете бутилката, ако кислородът е недостатъчен.

II. Предвидими ненормални ситуации.

• Нормално е повърхността на кислородната бутилка да се нагорещява при зареждане. Затворете пресостата за кислород и вентила на източника на кислород незабавно, ако има изтичане или възникне друга необичайна ситуация.
• В случай на изтичане на кислород при дефектна бутилка отделете е настрана, затворете крана и върнете бутилката на доставчика.

III. Изисквания за безопасност и здраве при работа.

1. Общи изисквания

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.