Чек-лист за проверка на контрола на изпаренията при обработка на пластмаси

Този информационен лист е изготвен от Health and Safety Executive и в него ще намерите чек-лист за контрол - ако можете да отговорите с “Да” на всички въпроси в списъка, вие свеждате до минимум риска от отделяне на изпарения.

Ако има отговори - не, то след списъка ще намерите и съвети за контрол на отделящите се изпарения по време на формоване, екструдиране и подобни процеси при обработка на пластмаси.

Важно е да се помни, че неподходящите температури на топене или време на престой могат да настъпят в резултат на недоценяване на истинската специфика на обработвания материал, което може да доведе до неочаквани проблеми с отделените изпарения.

Това може да се породи, когато се използва нов материал, неподходяща замяна, неоткрити промени в качеството, онечиствания и др.

Опасности за здравето

Пластмасите обикновено се обработват под формата на пелети, гранули или прах, включвайки различни добавки – пълнители, пигменти, импрегнатори против запалване, стабилизатори и др., в зависимост от изискванията.

Точният състав на изпаренията, отделяни при загряване на материала за по-нататъшна обработка, съответно ще бъде различен, но всички отделящи се изпарения при производство на пластмаси могат да причинят сериозно дразнене на очите, носа и белите дробове. В някои случаи ефектите могат да бъдат трайни и необратими.

Проучване на случай

В сушилня е поставено известно количество ацетал преди да бъде инжекционно формовано. Топлинните контролни датчици на сушилнята не са проверявани и термостатът блокира на “включен”.

Материалът се прегрява и започва да се разлага. Когато операторът отваря вратата на сушилнята, изпаренията са в пряк контакт с лицето му. Той бива хоспитализиран, след като започва да кашля кръв. На бившия бегач, преодолявал разстоянието на маратон за по-малко от 3 часа е поставена диагноза “астма” и не е в състояние да пробяга 50 метра.

Таблица 1 дава примери за общо използвани пластмаси и някои съставки, открити в пробите от дима по време на преработка на пластмаси, при загряване над препоръчаната максимална температура на процеса.

Таблица 1

ПластмасаПримери за открити съставки
ПВХХлороводород
ABS, импрегниран против запалимостСтирен, фенол, бутадиен
ПолипропиленФормалдехид, акролеин, ацетон
АцеталиФормалдехид
Полиетилен (ниска плътност)Бутан, други алкани, алкени
ПолистиренСтирен, алдехиди

Чек-лист за проверка

Генерирането на изпарения се влияе от:

  • Произвеждания материал, включително препоръчания термичен режим и време на престой
  • Оперативни процедури (включително изваждане)
  • Надеждност на контрола на температурата; и
  • Поддръжка на машината.

Ако можете да отговорите с “Да” на всички въпроси в приложения лист за проверка, вие свеждате до минимум риска от отделяне на изпарения:

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар