Чек-лист за проверка на контрола на изпаренията при обработка на пластмаси

Този информационен лист е изготвен от Health and Safety Executive и в него ще намерите чек-лист за контрол - ако можете да отговорите с “Да” на всички въпроси в списъка, вие свеждате до минимум риска от отделяне на изпарения.

Ако има отговори - не, то след списъка ще намерите и съвети за контрол на отделящите се изпарения по време на формоване, екструдиране и подобни процеси при обработка на пластмаси.

Важно е да се помни, че неподходящите температури на топене или време на престой могат да настъпят в резултат на недоценяване на истинската специфика на обработвания материал, което може да доведе до неочаквани проблеми с отделените изпарения.

Това може да се породи, когато се използва нов материал, неподходяща замяна, неоткрити промени в качеството, онечиствания и др.

Опасности за здравето

Пластмасите обикновено се обработват под формата на пелети, гранули или прах, включвайки различни добавки – пълнители, пигменти, импрегнатори против запалване, стабилизатори и др., в зависимост от изискванията.

Точният състав на изпаренията, отделяни при загряване на материала за по-нататъшна обработка, съответно ще бъде различен, но всички отделящи се изпарения при производство на пластмаси могат да причинят сериозно дразнене на очите, носа и белите дробове. В някои случаи ефектите могат да бъдат трайни и необратими.

Проучване на случай

В сушилня е поставено известно количество ацетал преди да бъде инжекционно формовано. Топлинните контролни датчици на сушилнята не са проверявани и термостатът блокира на “включен”.

Материалът се прегрява и започва да се разлага. Когато операторът отваря вратата на сушилнята, изпаренията са в пряк контакт с лицето му. Той бива хоспитализиран, след като започва да кашля кръв. На бившия бегач, преодолявал разстоянието на маратон за по-малко от 3 часа е поставена диагноза “астма” и не е в състояние да пробяга 50 метра.

Таблица 1 дава примери за общо използвани пластмаси и някои съставки, открити в пробите от дима по време на преработка на пластмаси, при загряване над препоръчаната максимална температура на процеса.

Таблица 1

Пластмаса Примери за открити съставки
ПВХ Хлороводород
ABS, импрегниран против запалимост Стирен, фенол, бутадиен
Полипропилен Формалдехид, акролеин, ацетон
Ацетали Формалдехид
Полиетилен (ниска плътност) Бутан, други алкани, алкени
Полистирен Стирен, алдехиди

Чек-лист за проверка

Генерирането на изпарения се влияе от:

  • Произвеждания материал, включително препоръчания термичен режим и време на престой
  • Оперативни процедури (включително изваждане)
  • Надеждност на контрола на температурата; и
  • Поддръжка на машината.

Ако можете да отговорите с “Да” на всички въпроси в приложения лист за проверка, вие свеждате до минимум риска от отделяне на изпарения:

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар