Филтриращи средства за защита на дихателните органи

Средствата за защита на дихателните органи (СЗДО), които не са подбрани или използвани подходящи, не осигуряват защита!

Класификацията на средствата за защита на дихателните органи (респираторите) е посочена в стандарта БДС EN 133:2003 Средства за защита на дихателните органи. Класификация.

Този европейски стандарт класифицира средствата за защита на дихателните органи (СЗДО) според тяхната основна конструкция, т.е. общо логическо групиране на СЗДО.

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ