Добри практики за по-малко дървесен прах

Настоящият доклад е изготвен от Европейската федерация на работниците в
строителството и дървообработването (EFBWW), Европейската конфедерация на дървопреработващата промишленост (CEI-Bois) и Официалната санитарна служба в Сиена (A. Usl7 Siena).

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор
Съдържание
Въведение Примери за добра практика
1. Съкратен контролен списък за прах от дървесина
2. „Прах от дървесина? Не, благодаря!“
3. Добрата поддръжка - По-малко прах от дървесина
4. Две решения, целящи намаляването на праха от дървесина в сектора на „дървените рамки за дивани и кресла“
5. Уред за улавяне на праха за фрези с вертикална ос за обработка на материали
6. Уред за улавяне на праха за 4-осова фреза с ЦПУ
7. Пример за финансова помощ за малки и микро-предприятия, позволяваща достъп до превантивни мерки
8. Пример за френска схема, въведена от националните и регионалните здравно-осигурителни фондове, в партньорство с отделните промишлености
9. Основни изисквания за филтриращо и изпускателно оборудване
10. Мрежово шлифоване от Mirka - Решението без прах

Стандартизация и превенция
Доклад от два семинара
1. Семинар за стационарни машини и ЦПУ оборудване
2. Семинар за ръчно управлявани машини

БЪРЗ ПРЕГЛЕД И ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар