Инструкции за безопасна работа Опасни вещества
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

Инструкция за безопасен транспорт, употреба и съхранение на бутилки с ацетилен

Ацетиленът е безцветен газ и има характерен мирис. Той е малко по-лек от въздуха, лесно запалим и може да генерира експлозивна атмосфера при концентрации във въздуха над 2.3%. Много малко енергия е необходима за запалване на ацетилен кислородна смес, което може да доведе до експлозия. Запалване може да выиикне от различни източници, включително следните:

• Кибрит или запалки
• Искри от статично електричество
• Двигатели е вътрешно горене
• Искри от механично въздействие
• Мобилни телефони, „Уокн Токи”, пейджъри
• Невзривообезопасеин електрически съоръжения
• Триене
• Всеки предмет, конто съдържа батерии, включително работещи на батерии заключващи устройства за превозно средство, с изключение на кварцови часовници.

Всички газови бутилки, независимо от тяхното съдържание на газ са потенциално опасни, когато са изложени на огън.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.