Ръководство за провеждане на срещи по безопасност и инструктажи

Ръководството по начало е предназначено за провеждане на т.нар. toolbox talk - кратки срещи по безопасност, но е напълно приложимо в по-голямата си част при провеждането на инструктажи.

В него ще намерите полезна информация, която може да се използва при обучение на лицата провеждащи инструктажи. То спомага и за по-доброто разбиране на целта на инструктажите и планирането им в зависимост от поставената цел.

Съдържание:

1. Въведение.

2. Причините за инструктажите
2.1. Произход и терминология
2.2. Какво е и какво не е?
2.3. Капани - формалност, отново едно и също, липса на знания и/или умения, няма подкрепа.

3. БЗР и инструктажи: централната роля на йерархичната линия
3.1. Рамковата директива като основа
3.2. Двупосочна комуникация относно БЗР - модел вентили и помпи.

4. Работа за постигане на успешен инструктаж .
4.1. Приемане на инструктажа
4.2. Освобождаване на време
4.3. Освобождаване на ресурси
4.4. Добро планиране, честно общуване
4.5. Ролята на координатора по безопасност и здраве
4.6. Производство срещу инструктаж
4.7. Обучение по йерархичната линия

5. Съставките за успешен инструктаж
5.1. Кой е за предпочитане да провежда инструктаж?
5.2. Какво обхваща инструктажа?
5.3. Подготовка
5.4. Самият инструктаж: точки за разглеждане на инструктаж. Изслушване на работниците. Да се накарат работниците да говорят.
5.5. Отчитане и последващи дейности

6. Видове инструктажи
6.1. Инструктаж за информиране
6.2. Инструктаж за мотивиране
6.3. Инструктаж за разрешаване на проблеми
6.4. Инструктаж в последната минута
6.5. Обобщение

7. Препратки

8. Полезни връзки в интернет

9. Приложения
9.1. Приложение 1: Система за проверка на инструктаж
9.2. Приложение 2: ЧООПO в подробности
9.3. Приложение 3: Проверка на подготовката за инструктаж
9.4. Приложение 4: Бланка за инструктаж
9.5. Приложение 5: Съвети за общуване при провеждане на инструктажи
9.6. Приложение 6: Формуляр за отчет на инструктаж

 


Заглавие на документа: Ръководство за обучение по TOOLBOXLAB
Издател: Българска стопанска камара по проект, финансиран от програмата Леонардо да Винчи на Европейската комисия.
Обем: 48 страници

Бърз преглед на ръководството и линк за изтегляне...

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар