Рискове и мерки при производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия

Основните рискове са свързани с:

  • Травми при работа с машини и инструменти и по-специално ножовете
  • Падане и подхлъзване поради неравни, влажни или хлъзгави подове
  • Изгаряния и опарвания
  • Злополуки при ремонтни и почистващи дейности по оборудването
  • Инфекциозни и паразитни заболявания, например свързани с продуктите с животински произход.
  • Контактни дерматити (например свързани с органичните продукти на животни или растения).
  • Увреждания на мускулно-скелетната система (например от повтарящи се ръчни операции)
  • Опасни химични агенти
  • Ниски температури/Измръзвания
  • Високи температури/Топлинни удари

Ще разгледаме рисковете последователно, като ще набележим и някои примерни мерки. Тази систематизирана информация може да бъде ваша отправна точка при оценката на риска (като се има предвид конкретното производство, разбира се).

Риск: Травми при работа с машини и инструменти

Работа с машини и инструменти

Степен, ако не са предприети мерки: висок

В хранителната, както и в тютюневата промишленост, най-разпространените причини за травми са работата с ръчни инструменти (най-често ножове), работата с машини, удари от движещи се или неподвижни части на оборудването, падане на същото ниво (на пода) и изгарянията.

Броят на злополуките в резултат на контакт с въртящи се части на машините е сравнително малък, но именно тези случаи са най-тежки.

Пълначните и опаковащите машини трябва да са изцяло с поставени капаци с изключение на отворите за приемане на материала и отстраняване на готовата продукция.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар