Мерки за защита от падане от височина в строителството

Този материал дава систематизирана информация за управление на риска за един изключително важен в строителството проблем – падане от височина.

Предложените мерки са насочени към избягване на най-често срещаните и значими нарушения установени в практиката. Част от посочените по-долу мерки и технически решения са свързани с изискванията на нормативната уредба, а друга част се базират на добрата практика прилагана у нас и в чужбина.

Статистическите данни от травматизма показват, че 47 % от тежкия травматизъм в строителството е в резултат на падане от височина. Анализът на този травматизъм показва, че най-опасни и с най-голям дял за това състояние са следните строителни дейности:

 • монтаж на сглобяеми елементи и оборудване
 • земни /изкопни/ работи
 • покривни работи
 • зидарски работи

Посочените по-горе дейности могат да се определят като криещи найголям риск от падане от височина при извършване на СМР и следователно към тях приоритетно трябва да бъдат насочени мерките за намаляване на трудовите злополуки.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

3 мнения за “Мерки за защита от падане от височина в строителството”

 1. Здравейте,
  Изискванията при този тип работа на височина са в Раздел V Специфични изисквания при използването на техники за достъп и позициониране чрез въжета на Наредба № 7 от 23.09.1999 г.
  Съгласно Чл. 215о. при използване на техники за достъп и позициониране посредством въжета се изисква работещите да са получили подходящо специализирано обучение за извършваната работа и за съответните спасителни процедури.

  Отговор
 2. Здравейте!
  Имам следното питане – ако на територията на предприятието ще работи външна фирма, която ще използва услугите на „алпинисти“, какъв документ за правоспособност трябва да предоставят?
  Само инструктаж за работа на височини достатъчен ли е, или лицата, които ще извършват дейността, трябва да предоставят документ, че са обучени за работа на височини?
  Благодаря!

  Отговор