Ръководство за правилно документиране на инструктажите

В тази статия ще научите какви са нормативните изисквания за документиране на инструктажите, какви са най-чести допусканите грешки и някои добри практики при документиране на инструктажи.

Нормативни изисквания за документиране на инструктажите

Изискванията за документиране на инструктажите са посочени в Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. , като в Приложение 1 на наредбата има образци на три вида книги за инструктаж по безопасност и здраве при работа:

 • книга за начален инструктаж
 • книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж
 • книга за ежедневен инструктаж

Най-общо в наредбата е посочено кой инструктаж къде се документира, което е видно и от наименованията на книгите, а именно:

 • Инструктажите, проведени по реда на наредбата, се документират в Книги за инструктажи съгласно приложение № 1.
 • Инструктажите на лицата по ал. 1, т. 6 се провеждат и документират по ред, установен от работодателя - това са посетителите в производствени звена, за които работодателят определя дали ще се ползва някой от наличните образци или ще има друг формат за документиране.

В тази статия ще се спрем на правилните записи в книгите за инструктаж - образци.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Общи правила за правилно документиране

Правило № 1: Пореден номер на инструктажа
Правило № 2: Пишат се трите имена на инструктирания
Правило № 3: Пълно изписване на звеното и длъжността
Правило № 4: В антетката не се пише
Правило № 5: Без знак за повторение —||—
Правило № 6: За всеки инструктиран – отделен подпис на инструктиращия
Правило № 7: Без празни редове
Правило № 8 Задължително подпис на инструктирания
Правило № 9 Задължително подпис на инструктиращия

Специфични правила при документиране на начален инструктаж

Правило № 1 Номер на служебна бележка
Правило № 2 Дата на провеждане на инструктажа

Специфични правила при документиране на инструктаж на работното място

Правило № 1 Продължителност на инструктажа
Правило № 2 Подпис на ръководителя, разрешил самостоятелна работа
Правило № 3 В колоната „вид на инструктажа“ се записва „инструктаж на работното място“.

Специфични правила при документиране на ежедневен инструктаж

Правило № 1 Кратко съдържание на инструктажа
Правило № 2 Работен номер

Специфични правила при документиране на периодичен инструктаж

Правило № 1 Конкретна дата на провеждане
Правило № 2 Без подпис в последната колона
Правило № 3 Спазване на периодичността
Правило № 4 В колоната „вид на инструктажа“ се записва „периодичен“.

Специфични правила при документиране на извънреден инструктаж

Правило № 1 Конкретна дата на инструктажа
Правило № 2 В колоната „вид на инструктажа“ се записва „извънреден“.
Правило № 3 Програма на извънредния инструктаж

Въпроси и отговори по документиране на инструктажите

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

5 мнения за “Ръководство за правилно документиране на инструктажите”

 1. Здравейте,
  ще имаме 4 работника на строителната площадка за определен период от време, които са на трудов договор с друга строителна фирма. Какъв договор трябва да сключим с тази фирма и какви документи трябва да подпишем ние и съответно работниците.Може ли някаква съвсем применрна бланка.
  Предварително благодаря за съдействието!

  Отговор
  • Здравейте,
   Договорът с фирмата може да бъде за възлагане на работа като изпълнител (подизпълнител).
   По отношение на безопасността е необходимо да имате т. нар. споразумение по чл. 18 от ЗЗБУТ:
   Вижте пример тук: https://zbut.eu/biblioteka/templates/sporazumenie-po-chl-18-stroiteli/

   На работниците трябва да бъде направен начален инструктаж за площадката като лица от външни фирми, а след това подлежат на ежедневен инструктаж – ако правилно разбирам ситуацията, препоръчително е да се прави от техническия ръководител.

   Отговор
 2. Въпрос от г-н Цветан Николов:
  „Въпросът ми е относно попълването на колона №3/цех, звено, отдел, участък/ в книгата за начален инструктаж при инструктиране на лица от външни фирми. Името на обекта/отдела, на който са изпратени ли се записва или на отдела/фирмата от която идват?“

  Отговор:
  При инструктаж на лица от външни фирми в тази колона вписвайте името на фирмата, от която са работниците.

  Отговор
 3. Здравейте,
  Би могло началния инструктаж да се проведе в един и същ ден с извънреден инструктаж. Например, ако има трудова злополука и заповед, с която се изисква да се проведе извънреден инструктаж на всички работещи, то след началния инструктаж, на новопостъпилия може да се проведе и извънреден инструктаж.
  Може в конкретната заповед за провеждане на извънредния инструктаж да се посочи, че новопостъпили се запознават с информацията (темата) на този инструктаж при началния или по време на инструктажа на работното място и тогава няма да е необходимо да го документирате отделно.

  Извънредният инструктаж се прави при настъпване на определени обстоятелства, описани в чл. 16 на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. , т.е. той няма периодичност. Може да се наложи в два последователни дни, а може и цяла година да не се наложи да се прави.

  Ако желаете да уточним конкретната ситуация, не се колебайте да се свържете с мен на тел. 0889 319 568

  Отговор
 4. Здравейте, имам въпрос относно извънредния инструктаж на новопостъпил служител. Може ли да съвпада в началния инструктаж или ако не, то кога трябва да се направи. Също така,на колко време трябва да се прави извънреден инструктаж. Благодаря!

  Отговор