Ръководство за правилно документиране на инструктажите

Инструктажи и обучения Процедури Ръководства
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (29)
От 27 септември 2024 г. влизат в сила изменения на наредбата, включително отмяна на служебната бележка за начален инструктаж и промяна в образците на книгите заи нструктаж. Предстои актиализиране на ръководството. Вижте повече за измененията.

В това ръководство сме събрали нашият опит от стотици одити и обучения по здраве и безопасност, споделена от колеги инспеционна практика и преглед на съдебната практика.

На първо място, обаче, за да има правилно документиране, е необходимо да има и правилно разбиране на целите на всеки един от видовете инструктажи и да се осъзнава, че

“Инструктажната книга е документ и важно доказателство в случай на трудови злополуки.”

Някои от правилата, които ще упоменем тук са разбираеми, а за други често ни питат "къде го пише" или "какъв е проблема", "защо" и т.н.

Необходимо е да спазваме указанията в антетките на задължителния образец и да попълваме книгите така, че еднозначно да потвърдят, че даден инструктаж е проведен тогава, когато е трябвало да бъде проведен.

Ще се опитаме и да обясним логиката на всяко правило.

Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ↓

📑  Ако искате да знаете всичко за организацията и необходимата документация при провеждане на инструктажи, то за това ще Ви помогне нашето пълно ръководство за организация на инструктажите с образци на необходимите фирмени документи.

📙 Вижте всичко налично в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА за инструктажи и обучения (процедури, образци, презентации, видеа...)

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

14 мнения за “Ръководство за правилно документиране на инструктажите”

 1. User Avatar

  Здравейте, бих искала да попитам как стои въпроса с инструктажите в хотелите – говоря за начален и на работно място? Никъде не е упоменато конкретно. Например “Администратор хотел” – 1 ден ли трябва да е начален и на работно или в два различни? Моля за някакви насоки

  • Здравейте,
   Съгласно чл. 11, ал. 3 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. , за дейности, за които не е определена минимална продължителноста на началния инструктаж и инструктажа на работното място в приложение 3 на наредбата, работодателят определя продължителността.
   Вижте повече в нашетп ръководство за организация на инструктажите, в което имаме специална точка именно по Вашия въпрос:
   https://zbut.eu/protseduri/protsedura-po-naredba-rd-07-2-ot-16-12-2009-g-instruktazhi/

 2. Здравейте,
  Предстои ни подписване на споразумение по чл. 18 ЗБУТ с дружество Възложител и ние, като изпълнител на дейности на тяхната площадка. Направи ми впечатление, че част от текстовете визиращи видовете инструктажи и начина им на провеждане се различават от досегашната ни практика.
  Какво имам предвид. Дружеството Възложител извършва Първоначален инструктаж преди започване на дейности на тяхната прощадка – това е ОК. Следва обаче текст “….На всички, определени да работят на обекта, се провежда инструктаж на работното място от служител на Възложителя, който се отразява в съответна книга за инструктаж……….”- това за мен е странно и според мен този инструктаж би трябвало да се извършва от наш служител т.е. на Изпълнителяи да се отразява в нашата книга за инструктаж? Какво е Вашето мнение, допустимо ли е изобщо външна фирма да прави инсктруктаж на работното място на наш служител нищо, че сме на тяхна площадка?

  • Здравейте,
   Няма забрана служител на външна фирма да провежда инструктаж на работното място на Ваш работник. След като това е договорено между двете фирми, всичко е наред.
   Тъй като не знам за каква площадка става въпрос, не мога да преценя дали тази практика е резултат от много висок риск при работа на територията на площадката или неразбиране на изискванията за инструктаж.
   Важното е, че не е нарушение на нормативните изисквания, тъй като този инструктаж се явява допълнителен, т.е. такъв, за който няма нормативно изискване, а е изискване на Възложителя, който има право да залага по-високи изисквания за безопасност спрямо минималните, описани в нормативната база.

   Този инструктаж, проведен от Възложителя, не отменя Вашето задължение за провеждане на извънреден инструктаж на Вашите работници във връзка с промяна на работното място.

  • Здравейте, госпожо Свиленова,

   Ето още някои дейности, които трябва да предвидите:

   1. На първо място освен извънреден инструктаж, ще е необходимо обучение на работещите за работа с машината, както и на персонала по поддръжката (Чл. 167. от Наредба 7/1999 г.)

   Чл. 167. (1) Работодателят осигурява работещите да получат необходимото обучение за използването на работното оборудване, в т. ч. и обучение за всеки възможен риск.
   (2) При ремонт, изменение, поддържане и обслужване на работно оборудване съответните работещи трябва да получат необходимото специфично обучение.

   2. Освен на работещите с машината, препоръчваме извънреден инструктаж и на другите работници в помещението, където ще се монтира машината (чл. 168. от Наредба 7/1999 г.)

   Чл. 168. (1) Работещите трябва да бъдат запознати с опасностите, произтичащи от работното оборудване, включително и това, което те не използват непосредствено…

   3. Необходимо е да се направи оценка на риска (да се актуализира оценката на риска за тези, които ще работят с машината и за другите работници в помещението) (Наредба № 5 от 11.05.1999 г.

   Чл. 11. (1) Оценката на риска се преразглежда, когато:
   1. настъпят промени, които могат да окажат влияние върху риска – въвеждане на нови производствени процеси, оборудване, продукти…

   4. Да се изготви инструкция за безопасна работа.
   5. Да се направи график за поддръжка на машината.

 3. Здравейте,
  Имам следния въпрос: Работа на кариера, при назначаване провеждаме начален инструктаж, след това на работно място, периодичен и всекидневни ежедневен. Необходимо ли е веднага след назначаването на даден служител при вписване на начален иструктаж, който го водим два дни и през това време да се води и ежедневен или след това?

  • Здравейте, госпожо Андреева,
   Личното ми мнение е, че не е небходим ежедневен инструктаж за дните, в които се провежда началния инструктаж, тъй като в тези дни човекът въобще не е достигнал до работното си място и не извършва дейности, за които се изисква ежедневен инструктаж.

 4. Здравейте,
  ще имаме 4 работника на строителната площадка за определен период от време, които са на трудов договор с друга строителна фирма. Какъв договор трябва да сключим с тази фирма и какви документи трябва да подпишем ние и съответно работниците.Може ли някаква съвсем применрна бланка.
  Предварително благодаря за съдействието!

  • Здравейте,
   Договорът с фирмата може да бъде за възлагане на работа като изпълнител (подизпълнител).
   По отношение на безопасността е необходимо да имате т. нар. споразумение по чл. 18 от ЗЗБУТ:
   Вижте пример тук: https://zbut.eu/biblioteka/templates/sporazumenie-po-chl-18-stroiteli/

   На работниците трябва да бъде направен начален инструктаж за площадката като лица от външни фирми, а след това подлежат на ежедневен инструктаж – ако правилно разбирам ситуацията, препоръчително е да се прави от техническия ръководител.

 5. Въпрос от г-н Цветан Николов:
  “Въпросът ми е относно попълването на колона №3/цех, звено, отдел, участък/ в книгата за начален инструктаж при инструктиране на лица от външни фирми. Името на обекта/отдела, на който са изпратени ли се записва или на отдела/фирмата от която идват?”

  Отговор:
  При инструктаж на лица от външни фирми в тази колона вписвайте името на фирмата, от която са работниците.

 6. Здравейте,
  Би могло началния инструктаж да се проведе в един и същ ден с извънреден инструктаж. Например, ако има трудова злополука и заповед, с която се изисква да се проведе извънреден инструктаж на всички работещи, то след началния инструктаж, на новопостъпилия може да се проведе и извънреден инструктаж.
  Може в конкретната заповед за провеждане на извънредния инструктаж да се посочи, че новопостъпили се запознават с информацията (темата) на този инструктаж при началния или по време на инструктажа на работното място и тогава няма да е необходимо да го документирате отделно.

  Извънредният инструктаж се прави при настъпване на определени обстоятелства, описани в чл. 16 на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. , т.е. той няма периодичност. Може да се наложи в два последователни дни, а може и цяла година да не се наложи да се прави.

  Ако желаете да уточним конкретната ситуация, не се колебайте да се свържете с мен на тел. 0889 319 568

 7. Здравейте, имам въпрос относно извънредния инструктаж на новопостъпил служител. Може ли да съвпада в началния инструктаж или ако не, то кога трябва да се направи. Също така,на колко време трябва да се прави извънреден инструктаж. Благодаря!