Илюстрирано ръководство с добри практики в строителството

В това  ръководство ще намерите систематизирана информация и много илюстрации и примери, които могат да ви помогнат както в организацията на безопасната работа, така и за провеждане на инструктажи обучения, включително за:

  • Превенция на злополуки при изграждане на конструкцията на сградата
  • Прилагане на подходяща защита срещу падане от височина
  • Защита при работа в изкопи
  • Предпазване от злополуки при извършване на механизирани работи
  • Предпазване от вибрациите на машинистите на строителни машини

Ръководството доста добре представя ролята на всеки участник в строителството е безопасността и отделя специално внимание на координатора по безопасност.

Ето и малко полезна информация от ръководството:

Най-чести злополуки в строителството

Разпределението на злополуките в Европейския съюз по причини за 30 – годишен период показват следното:

Причини за смъртни злополуки в строителството

🚩 Падане от височина = 43% от смъртните злополуки в строителството

Падане от височина

🚩 Удар от падащи предмети = 12% от смъртните злополуки в строителството

Удар от падащи предмети

🚩 Работа с тежка строителна механизация = 11% от смъртните злополуки в строителството

Злополуки при работа с тежка строителна механизация

🚩 Пътно-транспортни произшествия на работната площадка = 8% от смъртните злополуки в строителството

Пътно-транспортни произшествия в строителството

🚩 Земни изкопни работи = 5% от смъртните злополуки в строителството

Смъртни злополуки при земни изкопни работи

🚩 Удар от електрически ток = 4% от смъртните злополуки в строителството

Поражение от електрически ток в строителството

 

Линк за изтегляне

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар