Ръководство за насърчаване на психичното здраве на работното място

Когато говорим за психично здраве, много често първата ни асоциация е с психичните заболявания и съответно тяхната липса. Психичното здраве, обаче, е нещо повече.

Какво е психично здраве

Психичното здраве е състояние на благополучие, което се характеризира с положителни емоции, с наличие на пълноценни взаимоотношения, както и със способност за справяне с живота.

Психичното здраве влияе върху начина на мислене, общуване, усвояване на знания и израстване на индивида. Усещането за благополучие засилва устойчивостта и самочувствието. Това са съставките на едно успешно участие в живота на общността, на обществото, в професионалния живот и във взаимоотношенията.

„Психичното здраве може да се разбира като състояние на благополучие, в което индивидът реализира собствените си способности, може да се справя с нормалния стрес на живота4, да работи продуктивно и плодотворно и е в състояние да допринася за общността.“

Определение на Световната здравна организация, 2001 г.

Проблемите с психичното здраве, за разлика от психичните заболявания, са относително разпространени и често се проявяват в периоди на силен стрес или след травмиращи събития.

Например симптоми на скръб по загуба на близък човек, продължаващи по-малко от два месеца, не се смятат за психически разстройства. Въпреки това скръбта по близък човек може да има омаломощаващ ефект, ако през този период индивидът не получава подкрепа.

Констатирано е, че в ЕС-27 15 % от населението са потърсили помощ за психичен или емоционален проблем, докато 72 % са приемали антидепресанти в един или друг момент от живота си.

Психично здраве на работното място

Проблемите с психичното здраве на работното място засягат работещия, фирмата и обществото като цяло и могат да окажат въздействие върху здравето и благополучието, поведението, ефективността на организацията и социалното благополучие. На фигурата по-долу са показани някои от тези въздействия.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар